063326655 info@nutcosmeticshop.com
0 Prijavi se Registruj se

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA

Korišćenjem internet sajta i kupovinom proizvoda preko on-line prodavnice www.nutcometicshop.com potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili, naše uslove korišćenja i da ste saglasni da ih poštujete u celosti.
U slučaju da vam naša pravila ne odgovaraju ili se sa njima ne slažete u potpunosti molimo vas da ne koristite ove stranice. Web sajt www.nutcomesticshop.com je vlasništvo kompanije Nut d.o.o. i kompanija kao vlasnik sajta zadržava sva prava da u bilo koje vreme ažurira, menja i modifikuje uslove korišćenja.

Sav materijal sa sajta www.nutcometicshop.com ne može biti kopiran i korišćen u bilo koje druge svrhe i na bilo koji način bez prethodne dozvole odgovornog lica kompanije Nut d.o.o.
Svako neovlašćeno korišćenje materijala sa web sajta www.nutcometicshop.com može prekršiti zakone o autorskim pravima, intelektualnoj svojini, zaštitnim znacima i drugim zakonima. Ukoliko sajt ne koristite po svim lokalnim, republičkim zakonima Republike Srbije i predstavljate se lažnim imenima ili podacima, Nut d.o.o. ima sva prava da ukine, privremeno obustavi ili modifikuje vaš nalog ili pristup web sajtu ili delovima web sajta bez prethodne najave. Nijanse boja koje su prikazane na slikama ne moraju da odgovaraju potpuno bojama u stvarnosti i zavise od kalibracije boja vašeg uređaja za pregled ovog sajta.

NAČIN PORUČIVANJA

Sve naše proizvode možete poručiti putem naše on-line prodavnice na adresi www.nutcosmeticshop.com, jednostavnim izborom odgovarajućeg proizvoda i njegove količine, a zatim dodavanjem u Korpu. Nakon toga možete nastaviti dalju kupovinu izborom novih proizvoda ili preći na poručivanje i plaćanje.

NAČIN PLAĆANJA

Sve poručene proizvode na našoj on-line prodavnici možete platiti na jedan od dva načina:

1. Plaćanje pouzećem

Kod plaćanja pouzećem, ukupan iznos porudžbine ( vrednost pošiljke + troškove dostave) plaćate kurirskoj službi prilikom prilikom preuzimanja pošiljke

2. Plaćanje putem Paypal-a

NAČIN ISPORUKE

Dostava robe koju ste poručili obavlja se putem kurirske službe u roku od 24 do 48 sati od momenta poručivanja.
Sve narudžbe primljene radnim danom do 12:00 časova, dostavljaju se isti dan kurirskoj službi. Pod radnim danom se podrazumevaju svi dani od ponedeljka do petka, osim u slučajevima kada je praznik.
Subotom, nedeljom i praznicima roba se ne šalje.
Kurirska služba isporučuje poručenu robu isključivo radnim danima. Ukoliko kurir vrši isporuku robe koja je oštećena u transportu, ili neće da sačeka da primalac otvori i pregleda paket, primalac ima puno pravo da paket ne preuzme. Nakon toga potrebno je da se odmah (najkasnije sutradan) obratite putem elektronske pošte info@nutcosmeticshop.comi izložite problem.
Ukoliko Nut d.o.o. nije u mogućnosti da dostavi odabrani proizvod, kupac će biti o tome blagovremeno obavešten putem e-mail-a ili telefona. Kupac će biti kontaktiran korišćenjem kontakt podataka koji su navedeni prilikom registracije.
Cena dostave zavisi od težine paketa i to obračunava kurirska služba.
Kurirska služba isporučuje robu do adrese, tj. ne unosi je u stambeni prostor.
Rok za reklamacije na eventualna oštećenja je 24h od trenutka prijema robe.

REKLAMACIJE

Nut d.o.o. garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su prirodni i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu i na pojedinačnom proizvodu.
Nut d.o.o. poštuje zakon o zaštiti potrošača i garantuje sledeće rokove:

14 dana - imate pravo da se predomislite ukoliko ste naručili robu preko Interneta
8 dana - rok u kome prodavac mora da odgovari na reklamaciju od dana prijema reklamacije
15 dana - rok za rešavanje reklamacije od dana prijema reklamacije
30 dana - rok u kome je prodavac dužan da vam izvrši uslugu ili isporuku robe od dana zaključenja ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija, osim ako nije nešto drugo ugovoreno

Račun dobijen prilikom online kupovine jedini je dokument sa kojima kupac može ostvariti svoja prava.
Sve reklamacije nastale u slučaju nesaobraznosti kupljene robe regulisane su Zakonom o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS”, br. 62/2014). Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti (Član 5. Stav 1). Nut d.o.o. sklapanjem ugovora sa potrošačem prihvata sve obaveze iz tog zakona uz svu profesionalnu pažnju usmerenu ka potrošaču.
Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost kupca je da izvrši pregled proizvoda i da ukaže na eventualna mehanička oštećenja.

PRAVA POTROŠAČA PRILIKOM KUPOVINE PREKO INTERNETA

Obaveštavamo vas da se prema Zakonu о zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon), u daljem tekstu: Zakon, kupovina preko naše prodajne internet stranice www.nutcometicshop.com smatra prodajom na daljinu.
U slučaju kupovine na daljinu prodavac nije dužan da kupcu izda fiskalni račun, a u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 1) Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS“, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13, 100/14), već sva prava potrošač može ostvariti na osnovu ugovora o prodaji na daljinu.
Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Izjava o odustanku mora biti svojeručno potpisana.
Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe kao i organizaciju transporta iste u slučaju odustanka snosi kupac.
Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, po mogućnosti, u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom. Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.
Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.
Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da može da odustane od Ugovora i vrati proizvod u određenim situacijama. Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, od tih slučajeva želimo da navedemo sledeće:

  • pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena, ukoliko je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti kupca i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;
  • isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
  • isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja
  • isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;
  • isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
  • ugovora kojima kupac izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu;
  • sporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti potrošača i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanka od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način. Obrazac za odustanak od ugovora o kupovini koji je sklopljen kupovinom na daljinu možete skinuti na našoj internet stranici, ovde: Izjava o odustajanju od ugovora

Popunjen i potpisan obrazac treba poslati na  info@nutcosmeticshop.com